Ex Africa semper aliquid novi (Uit Afrika altyd iets nuuts), lui die Latynse spreuk van wyse ou man Plinius. “ Daar is niks nuut onder die son nie,” lug die Prediker ‘n teenstrydige mening in Prediker 1:9 in die Nuwe Lewende Vertaling van die Bybel.

Dit lyk tog of die Prediker nader aan die waarheid kom as Plinius wanneer ‘n mens in die era van hewige debat oor “grondhervorming” in Miga 2:2 (NLV) die profeet Miga se bloedstollende woorde lees: “As julle ‘n stuk grond wil hệ, lệ julle beslag daarop. As julle iemand se huis wil hȇ, vat julle dit van hulle af. Nie eers iemand se familie- of erfgrond is veilig nie.”

Die profeet waarsku in dieselfde asem darem ook:  “Verskriklike dinge lệ in die vooruitsig vir julle wat snags op julle beddens lệ en bose planne bedink. Vroegoggend staan julle op en voer dit uit omdat julle die mag het om dit te doen.”

‘n Mens wonder so in die stilligheid wie in die moderne tyd dan in die boek Miga in die Ou Testamentiese profeet se visier sou wees – en of diesulkes se broeke tog effens sal bewe as hierdie merkwaardig  relevante profesie onder hul aandag sou kom.

 

Deel dit: