‘n Kersdagstorie van Fanus Rautenbach wat dalk nie so bekend is nie, uit die mond van Danie Botha wat as boekeredakteur saamgewerk het aan Tien uit Tien, ‘n keur uit Fanus se humorstories saam met ‘n paar verse en spitsvondighede:

“Tot kort voor sy dood op 29 Januarie 2011 het Fanus nog grappies gemaak oor sy geboortedatum. Algemeen word aanvaar en kan ook bewys word dat hy op 23 September 1928 op Lichtenburg gebore is.

” Nee, Fanus skud kop. Hy verjaar nie op 23 September nie, hy verjaar op 25 Desember. Hy verjaar op Kersdag.

” Nou hoe kan dat nou, soos die Nederlanders sê. Hy verduidelik dit met ‘n versie oor Kersfees 1927:

” Daardie jaar

Het Kersvader haar weer geflous;

Hy sit toe net sy liefde

In haar Kersfeeskous.

“Die bedoeling: Ons moet almal minstens nege maande van ons sg. verjaardag af terugtel tot by die oomblik van ons ontvangenis.”

Na aanleiding van sy “geboortedag”op 25 Desember het Fanus ‘n hele storie vertel oor almanakke in sy kinderdae.Ek stel weer vir Danie aan die woord:

“Heel nostalgies wei hy uit oor hoe vroeg in Desember die almanakke vir die volgende jaar al opgehang is: Daar was drie: Hugo en van der Merwe die kruideniers s’n hang in die kombuis met ‘n prent van Tafelberg daarop;

“Die tweede een is Ingram se apteek met ‘n ag-hoe-teer, ag-hoe-fraai prentjie van moeder en baba, ‘n advertensie vir Johnsons se babapoeier. Dit was in Mammie-hulle se kamer,

“Die derde hang agter die toiletdeur – die kerkalmanak.

“Fanus glo ‘n kerkalmanak hoort agter ‘n toiletdeur. Daar neem die hele gesin rustig kennis van alles wat gaan gebeur. ‘n Sedige kerkalmanak laat ook nie jou gedagtes dwaal nie. Na die sewende maand ken jy darem al die telefoonnommers van die dominee, die koster en die orreliste uit jou kop.

“Die drukkoste is gewooonlik gedra deur die begrafnisondernemer, gewoonlik AVBOB (Almal Vrek Behalwe Ons Boere). Die kerkalmanak het sy Mammie gebruik om almal se verjaardae op aan te teken.: 4 Januarie Susie; 14 Februarie Kalie; 25 Junie Pappie; 2 Julie Mammie; 23 September Fanie en 11 November Gerrit. Niks by 25 Desember nie.

“Fanus vertel: Toe gaan skryf ek by 25 Desember: Liewe Jesus.”

Deel dit: