En Die Vlaglied nou wat ons as kinders so uit volle bors gesing het?  Mag dit seker nie meer sing nie. Sal hopelik darem as versagtende omstandighede gereken word by vonnisoplegging as jy betrap word dat jy die wysie net neurie?
 ——————–
Nooit hoef jou kinders wat trou is te vra:
 
Wat beteken jou vlag dan Suid-Afrika?
 
Ons weet hy’s die seël van ons vryheid en reg
 
vir naaste en vreemde, vir oorman en kneg;
 
die pand van ons erf’nis, geslag op geslag,
 
om te hou vir ons kinders se kinders wat wag;
 
ons nasie se grondbrief van eiendomsland,
uitgegee op gesag van die Hoogste se hand.
Oor ons hoof sal ons hys, in ons hart sal ons dra,
die vlag van ons eie Suid-Afrika.
Deel dit: